های ولتاژ

صفحه مرتبط با : های ولتاژ

.

های ولتاژ

های ولتاژ

آزمون های ولتاژ مطابق با استاندارد ISIRI  ۱۹۲۶-۲ , ISIRI  ۱۹۲۶-۱

هدف از انجام این آزمون (های ولتاژ) : حصول اطمینان از عدم وجود نشتی و تحمل ولتاژ کاری محصول با اعمال ولتاژ چند برابر در مدت زمان کوتاه تر به سیم و کابل مطابق با فرمول اراِئه شده در استاندارد می باشد.

سیم و کابل ها با توجه به سایز هادی و جنس عایق  و ادتیوهای مورد استفاده در فرمول عایق قابلیت تحمل ولتاژ خاصی را دارند که روی چاپ محصول قید می شود. در صورت استفاده سیم و کابل خارج از رنج  ولتاژ کاری  با عبور جریان بیش از حد مجازاز هادی باعث گرم شدن سیم ودر نهایت آسیب زدن به عایق شده و  می تواند زمینه ساز بروز آتش سوزی ویا نقص در فیوز ویا تاسیسات الکتریکی شود. همچنین در صورتی که سیم و کابل های مورد استفاده استاندارد نباشد می تواند به دلیل پاس نکردن آزمون های مربوطه دستخوش تغییرات و خطرات مذکور شود . درنتیجه تست اسپارک و یا تست های ولتاژ اهمیت بسزایی در تولید و انتخاب سیم وکابل مناسب دارد.

نتیجه:

واحد کنترل  کیفیت کارخانه سیلیکون کابل یاقوت با اعمال ولتاژ بالاتر از ولتاژ تست استاندارد به سیم  و کابل های تولید شده خود از عدم وجود نشتی و همچنین قابلیت تحمل قطعی ولتاژ کاری آن اطمینان کامل را به مشتریان خود میدهد.