دستگاه تنسایل کششی

صفحه مرتبط با : دستگاه تنسایل کششی

.

دستگاه تنسایل کششی

دستگاه تنسایل کششی 

آزمون استقامت کششی و ازدیاد طول در نقطه پارگی مطابق با استاندارد ISIRI 1926-1 , ISIRI 5525-1-1

هدف از آزمون (استقامت کششی) : اندازه گیری حداکثر تنش کششی در اثر کشیدن آزمونه در نقطه پارگی و نسبت افزایش طول آزمونه در نقطه پارگی بر طول اولیه آزمونه که معمولاً بر حسب درصد بیان می شود;  است.

خواص مکانیکی عایق از جمله تنسایل  ( نیروی کششی در نقطه پارگی) و ازدیاد طول (نسبت افزایش طول  ثانویه به طول اولیه در نقطه پارگی)  از مواردی است که در استاندارد های متفاوت سیم و کابل به آن اشاره شده و در بکار گیری آن در محصولات تأکید گردیده است.هر اندازه میزان تنسایل و ازدیاد طول سیم و کابل مورد استفاده بالاتر باشد انعطاف آن بیشتر است.

نتیجه:

حال آنکه کارخانه سیلیکون کابل یاقوت با توجه به استانداردهای کارخانه ای خود که دارای حدود پذیرش بسیار بالاتر از استاندارد ملی ایران می باشد مفتخر به تولید سیم و کابل های سلیکونی با انعطاف و مقاومت مکانیکی بسیار بالا می باشد تا هرچه بیشتر نیاز های مصرف کنندگان محترم را رفع نماید.