وایر شمع – spark plug wires

دسته : وایر شمع – spark plug wires

spark plug wire

وایر شمع – spark plug wires

وایر شمع (spark plug wires) چیست؟ وایر شمع - spark plug wires : می دانیم که ماده سیلیکون دارای خواص بسیاری از جمله مقاومت در مقابل حرارت ،اشعه،شعله،مواد سوختنی،مواد روغنی و... می باشد.این روزها استفاده از عایق ...

Fire alarm cables

کابل اعلام حریق

کابل اعلام حریق کابل اعلام حریق و یا کابل ضد حریق در سیستم های اعلام حریق یکی از اجزاء حیاطی و اصلی میباشند ما سعی کردیم در این مقاله در بخش اول به تشریح نحوه کارکرد ...

Electrical conductor

رسانای الکتریکی(هادی الکتریکی)

به هر ماده ای که جریان الکتریسیته را از خود عبور دهد رسانای الکتریکی یا هادی الکتریکی می گویند،رسانای الکتریکی در لغت به معنای هدایت کننده می باشد،بدین معنا که هادی الکتریکی جریان را از ...